Omtaler

ST BERGESTUEN AS

VIRKEKONFERANSEN 2016:

 

”Svein Tore gjorde en svært god jobb som konferansier sammen med Haddy N'jie på Virkekonferansen. Med sin kompetanse, samfunnsengasjement og politiske erfaring er han en veldig sterk programleder for gode samtaler på scenen. I tillegg til den faglige tyngden som det er behov for, er han også morsom og rask i replikken som skaper en avslappet og underholdene stemning på scenen. Han får frem det beste i deltagerne på scenen.

Det har vært veldig gøy å jobbe med Svein Tore. Han er ydmyk i forhold til hva som er ønsket i panelene og på scenen, men er også initiativrik og proaktiv og gjør dermed innholdet enda bedre. Det er lett å samarbeide med Svein Tore, og han bidro til å føle meg helt trygg på at dagen skulle bli vellykket og at ønsket budskap skulle komme frem”.

Sophie C. Maartman-Moe,

Prosjekt- og fagansvarlig for Virkekonferansen

 

 

 

MEDIEKONFERANSEN 2016:

 

”Oppdraget ble utført på en meget profesjonell måte. Svein Tore leverte solid i alle ledd. Oppbygging og dramaturgi var et teater verdig. På Scenen er han trygg, strukturert og passe provoserende. Dette gjør at man som deltager opplever at man får frem sine synspunkter samtidig som publikum opplever debatten som underholdene og profesjonell.

 

Svein Tore er på ballen og gjør deg trygg som oppdragsgiver at produktet blir levert i henhold til plan. Det er viktig som bestiller å bruke tid med Svein Tore for å legge lista riktig - den kan legges høyt. Vår erfaring med Svein Tore er utelukkende positiv.”

 

Martin Bentzen

Leder av Mediekonferansen 2016

 

 

 

LOAD-KONFERANSEN 2015.

 

”Vi har brukt Svein Tore som konferansier på LOAD i tre år på rad, dag og kveld. Oppdragene ble utført på en meget profesjonell måte. Han har en lett og ledig stil, er faglig sterk og skaper en god ramme og stemning på konferansen. Han har også bidratt med enkelte underholdningsinnslag.

 

Prosessen i forkant av konferansene har vært grundige og effektive. Han er aktivt med i hele prosessen, er kreativ og bidrar til utvikling og fornyelse.”

 

Unni Gjerde,

Event and Customer Relations Manager, Posten Bring.

 

 

 

ENOVA-KONFERANSEN 2016:

 

”Svein Tore Bergestuen arbeidet sammen med Enova på Enovakonferansen 2016. Han utførte jobben til punkt og prikke, løftet arrangementet der han deltok og bidro til at konferansen oppnådde en høy score hos deltakerne”.

 

Eiliv Flakne,

Kommunikasjonsdirektør i Enova

 

 

 

VELFERDSKONFERANSEN 2016:

 

”Bergestuen fungerte usedvanlig bra i rollen og var godt forberedt. Bergestuen var meget profesjonell, men på samme tid tilstedeværende, personlig og avslappet. Under arrangementet var han hele tiden oppmerksom og i dialog med oss som arrangør. Alt kan ikke planlegges i detalj på forhånd, men han klarte å gjøre nødvendig improvisering på aller beste måte når det var påkrevd.

I konferansedeltagernes evaluering etter konferansen var det mange som dro fram at vår konferanselos hadde fungert veldig godt. Det er uvanlig at konferanselosen får slike gode tilbakemeldinger i evalueringene som i hovedsak dreier seg om hvordan foredragsholderne har prestert.”

 

Tore Kristensen

Ansvarlig redaktør Velferd