BØKER

Svein Tore Bergestuen har skrevet én roman og fire sakprosabøker. I november 2020 kommer fagboken "DEN PROFESJONELLE SAMTALEN - En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål". Det er Bergestuens første fagbok og er skrevet i samarbeid med politioverbetjent og forsker Asbjørn Rachlew og politietterforsker Geir-Egil Løchen. Boken gis ut på Universitetsforlaget. Den oversettes til engelsk og utgis internasjonalt i 2021 av fagbokforlaget Anthem Press (London, New York, Delhi, Melbourne)